Coronavirus: Vi har god plads og guider til fornuftig opførsel!


Denne side indeholder:

 1. Myndighedernes betingelser for åbning af klatreparker
 2. Hvad gør vi for at passe på dig
  1. Rød zone
  2. Rengøring af det udstyr du skal bruge
  3. Handsker
 3. Hvordan agerer vores medarbejdere
 4. Hvad skal du selv huske

1) Myndighederne godkender åbning af udendørs klatreparker

Myndighedernes betingelser for åbning af klatreparker:

Udendørs klatreparker

Ja. Det er lovligt for udendørs klatreparker at holde åbent. Dog må der maksimalt være 50 personer til stede på samme sted samtidig, i forbindelse med fælles udendørs idræts- eller foreningsaktiviteter, der er arrangeret af klatreparken.

Almindelig ophold og færden i udendørs klatreparker, hvor der ikke afholdes et arrangement mv., og hvor personerne består af forskellige forsamlinger, opfattes ikke som én gruppe. Der må derfor i disse tilfælde gerne være flere end 50 personer til stede ved en udendørs klatrepark. Det bemærkes dog, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt udendørs tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

www.coronasmitte.dk/raad-og-regler/omraader/sport-fritid-og-kultur

Der er ingen krav om coronapas når man besøger klatreparken ifølge de gældende retningslinjer for Udendørsaktiviteter i Lyngby-Taarbæk kommune. Vi fortsætter dog med at personalet har negativ coronatest der er mindre end 72 timer gammel. Læs mere om hvilke tiltag personalet gør for at øge sikkerheden, længere nede på siden.

2) Hvad gør vi for at passe på dig

Rød zone

Rød zone er det område hvor sandsynligheden for smitte er størst. Det er et område med flest kontaktpunkter og hvor man står tættere på andre. Derfor har vi i rød zone indført nogle retningslinjer for adfærd og afspritning, som du kan læse herunder. Vi opfordrer til at du:

 • Husker at spritte hænder eller handsker af, ved at benytte de tilgængelige spritdispensere, hver gang du går ind eller ud af Rød zone.
 • Undlader at berøre dig selv i ansigtet med hænder eller handsker.
 • Holder en passende afstand til fremmede, som ikke er en del af din husstand.

Rengøring af det klatreudstyr du skal bruge:

Som gæst i klatreparken får du under instruktionen udleveret en klatresele med tilhørende karabiner og en klatrehjelm. Dette udstyr har gennemgået en grundig rengøring og desinficering, inden du får det i hænderne.

Brug af hjelm er frivilligt, men vi vil kraftigt anbefale at man benytter den. Hjelmen beskytter imod nedfaldne grene, når træer svajer, og imod at man rejser sig utilsigtet op i wire og metalplader som er en del af sikkerhedssystemet. Man må ikke benytte andre hjelme end de godkendte klatrehjelme, vi tilbyder i parken.

Handsker

Det er valgfrit at benytte handsker. FOr nogle kan det være rart at have et lag, der beskytter huden på hænderne, for andre er det rarere at have føling med forhindringerne. 

Man er velkommen til at medbringe egne handsker – ellers er det muligt at købe handsker i boden. 

Hvis man benytter handsker for at beskytte sig imod evt. virus skal man være bevidst om, at smitte kan afsætte sig på handskernes håndflader når man klatrer, så derfor skal man stadig undgå at berøre ansigtet med den behandskede hånd.

Gæster, der klatrer med handsker, skal aftage handsker når rød zone forlades, og hænderne afsprittes. Handskerne bør også sprittes af, hvis man vælger at beholde dem på.

3) Hvordan agerer vores medarbejdere

Medarbejdere

 • Møder på arbejde med en negativ coronatest der er mindre end 72 timer gammel
 • Er særlig opmærksomme på at være raske, når de møder på arbejde.
 • Er omhyggelige med håndhygiejne.
 • Afvasker fælles bordflader og toilet.
 • Sørger for grundig rengøring og desinficering af alt klatreudstyr og hjelme.

4) Hvad skal du selv huske

I denne coronatid er det vigtigt at du og dem du klatrer med er særlig opmærksom på jeres adfærd så vi kan minimere risikoen for smitte, og alle kan få en god oplevelse på klatrebanen. Derfor beder vi dig huske at:

 • Blive hjemme hvis du er syg: har du symptomer på COVID-19, bør du isolere dig hjemme. Vi beder dig om ikke at opholde dig i parken hvis du har feber, åndedrætsbesvær, er hostende eller er nysende.

 • Hold afstand på banerne: vi beder dig holde afstand til personer, der ikke er fra samme husstand som dig, når du klatrer såvel som nede på jorden. Billederne herunder illustrerer afstandsreglerne som du skal følge, hvis du skal klatre. 

 • Sprit hænderne af ved enhver ind- og udgang til Rød ZoneRød zone står beskrevet højere oppe på siden. Zonen inkluderer alle klatrebanerne, toiletterne, caféen, instruktionsområde og udstyrsområdet. Ved alle ind- og udgange til Rød zone har vi sat spritdispensere op, så det er nemt at huske at spritte hænderne af.
Du finder os på

Til Tops Frederiksdal
Hummeltoftevej 179
2830 Virum

GPS: 55°47'2.3"N 12°27'10.5"E

Sitemap
Kontakt os på

CVR: 35667849

 

Åbningstider
Hold dig orienteret under menupunktet åbningstider.
Følg os på

Designet af Plico A/S

© Copyright Til-Tops ApS