Sikkerhedsregler

Du har ansvaret for at du og de børn du har med under 18 år, følger sikkerhedsreglerne på banerne. Klatreselen har 3 spænder som regulerer hvor stramt den sidder – en på hoftebæltet og en på hvert lårbælte. Selen skal til enhver tid sidde stramt og om nødvendigt skal den efterstrammes undervejs på banen. Det er strengt forbudt at være på banerne uden at være korrekt iført klatresele og hjelm og korrekt sikret i sikkerheds systemet.

Rygning er ikke tilladt når du er iført sele.

Du har pligt til at følge instruktionen nøje og spørge, hvis noget fremstår uklart for dig.

Det er kun tilladt med 1 person på hver forhindring/øvelse. Vent til der er frit, før du begiver dig ud på en forhindring/øvelse. På svævebanerne SKAL du sikre dig, at der ikke er nogen på forhindringen når du sætter igang.

Sørg for at du altid er korrekt sikret inden du bevæger dig ud på forhindringen. Bevæg dig roligt og kontrolleret gennem forhindringerne. Det er forbudt at færdes på banerne uden at være korrekt sikret i vores sikkerhedssystem. 

Ved eventuelle fejl eller mangler på banen beder vi dig underrette personalet af hensyn til andre brugere.

Vær opmærksom på at:

Børn under 130 cm må kun færdes på børnebanen (gul bane)

Børn under 140 cm. og under 8 år må kun benytte børnebanen og den grønne bane. Vi anbefaler at børn under 8 år ikke benytter det lange svæv, da de ikke er tunge nok til at svæve hele vejen ind til platformen.

Personer under 150 cm og under 10 år må ikke benytte den røde bane. Husk at den røde bane er en udfordrende bane; det kan sagtens tage dig næsten 1 time at komme hele vejen rundt.

Der skal altid bæres hjelm og sele når man er oppe på vores baner.

Adgang til banen er ikke tilladt for følgende personer:
Personer påvirket af alkohol eller andre rusmidler
Gravide kvinder
Personer over 120 kg
Personer med hjerte-, ryg- eller lungeproblemer.
Personer som instruktøren skønner uegnet til at gennemføre banerne efter endt instruktion.
Børn under 12 år må kun benytte relevante baner ifølge med en ansvarlig person på mindst 18 år . Max 3 børn under 12 år per 18 år+ person.
Du finder os på

Til Tops Frederiksdal
Hummeltoftevej 179
2830 Virum

GPS: 55°47'2.3"N 12°27'10.5"E

Sitemap
Kontakt os på

CVR: 35667849

 

Åbningstider
Hold dig orienteret under menupunktet åbningstider.
Følg os på

Designet af Plico A/S

© Copyright Til-Tops ApS